Bulong đầu chìm lục giác

Bulong đầu chìm lục giác

Bulong Đầu Chìm Lục Giác

Kích thước: M6 – M10

Tiêu chuẩn: DIN 7991

Giá: Liên hệ