Vít bắt nhựa đầu chìm

Vít Bắt Nhựa Đầu Chìm
Vít Bắt Nhựa Đầu Chìm
Giá: Liên hệ

Vít Bắt Nhựa Đầu Chìm

Kích thước: M3,5 – M6

Tiêu chuẩn: DIN 7997