Bulong đầu tròn cổ vuông

Bulong đầu tròn cổ vuông
Bulong đầu tròn cổ vuông
Giá: Liên hệ

Bulong đầu tròn cổ vuông

Kích thước: M4 – M12

Tiêu chuẩn: DIN 603