Vít đầu dù

Vít Đầu Dù
Vít Đầu Dù
Giá: Liên hệ

Vít Đầu Dù

Kích thước: M3 – M10

Tiêu chuẩn: JIS B1122