Vít đầu Pan

Vít Đầu Pan
Vít Đầu Pan
Giá: Liên hệ

Vít Đầu Pan

Kích thước: M4 – M10

Tiêu chuẩn: DIN 7981