Bulong đầu chìm dấu cộng

Bulong đầu chìm dấu cộng

  • Bulong đầu dù dấu cộng
  • Kích thước: M4 – M10
  • Tiêu chuẩn: JIS B1111
  • Giá: Liên hệ